Betingelser og vilkår Unge kunstneres høstutstilling

Vennligst les disse vilkårene nøye før du fyller ut påmeldingsskjemaet. Påmeldingsskjemaet og disse vilkårene sammen utgjør kontrakten mellom deg og Sjøholmen Kulturhus AS.

1. Arrangør er Sjøholmen Kulturhus AS
Sandviksveien 130, 1365 Blommenholm
Kontakt: lill@sjoholmen.com / 91 19 88 35

2. Utstillingen
2.1 Unge kunstneres høstutstillingen arrangeres av «Sjøholmen Kulturhus AS» for alle, i alderen 4-19 år, fra hele Norge
2.2 Utstillingen er
a) et nettsted tilgjengelig for allmennheten; og
b) en visning i galleriet av de valgte verkene.

3. Arbeidet
3.1 Arbeidet må være kunstnerens eget originale verk og ikke en kopi.
3.2 Den maksimale størrelsen på ditt arbeid må ikke overstige 950 mm bred x 3000 mm høy
3.3 Arbeidet må ikke utgjøre en helse- og sikkerhetsrisiko.
3.4 Følgende typer arbeid er ikke tillatt:
a) Arbeid som inneholder uanstendig eller ærekrenkende innhold eller materiale.
b) Verk som er i strid med opphavsretten.

4. Påmeldingsskjema
4.1 Det elektroniske skjemaet inneholder alle detaljene vi trenger for å behandle søknaden din og må fylles ut nøyaktig.

5. Regler for innlevering
5.1 Ved å sende inn ditt arbeid bekrefter du:
a) at Arbeidet er i stand til å tåle normal håndtering og utstilling.
b) at Verket ikke vil påvirke rettighetene til noen annen person.

6. Innlevering av arbeidet ditt
6.1 Alle filmer eller videoer må sendes inn via YouTube eller Vimeo
6.2 Du mottar beskjed når verket ditt vises i online galleriet

7. Bruk av dine data
7.1 Sjøholmen vil behandle dataene dine i samsvar med Sjøholmen Kulturhus AS sine personvern vilkår.
7.2 Ved å sende inn påmeldingsskjemaet ditt har du samtykket til at dataene dine blir behandlet av Sjøholmen Kulturhus AS med formålet med utstilling.
7.3 Dine personopplysninger inkluderer informasjon som navn, postadresse, e-postadresse, telefonnummer.
7.4 Dine personopplysninger vil kun brukes til å behandle søknaden din og administrere utstilling og visning i online galleri

8. Tillatelse for Sjøholmen Kulturhus AS til å bruke arbeidet ditt
8.1 Du gir Sjøholmen Kulturhus AS en ikke-eksklusiv, verdensomspennende, royaltyfri, ugjenkallelig lisens til evig tid til å bruke, reprodusere, modifisere, redigere, publisere og distribuere bildene dine for arkiverings-, utdannings-, publisitets-, nettside-, presse- og skiltingformål, inkludert gjennom bruk av mobilapplikasjoner og sosiale nettverk. Ved å sende inn et arbeid samtykker du i at medlemmer av offentligheten vil få lov til å ta bilder av verket (alene eller i kombinasjon med annet arbeid for personlig og ikke-kommersiell bruk i løpet av utstillingen. Sjøholmen Kulturhus AS vil ikke være ansvarlig dersom slike bilder av verket utnyttes kommersielt i strid med tillatelsen gitt.

9. Avslag eller tilbaketrekking av arbeidet ditt av Sjøholmen Kulturhus AS
9.1 Sjøholmen Kulturhus AS kan godta eller avslå ethvert arbeid som sendes inn for showet som ser ut til å bryte opphavsrettsloven, eventuelle lover eller forskrifter, omdømmet til utstillingen eller Sjøholmen Kulturhus AS eller disse vilkårene. Sjøholmen Kulturhus AS sin avgjørelse er endelig.

10. Jury
10.1 Alle innsendte arbeider vil bli plassert for juryen. Det vil være to faser i utvelgelsesprosessen. Den første fasen vil bli utført av et team som vil lage en kortliste med verk. I den andre fasen vil de endelige verkene bli valgt fra kortlisten og kuratert i utstillingen.

11. Nettside og utstilling
11.1 Selv om Sjøholmen Kulturhus AS bestreber seg på å sikre at online galleriet er tilgjengelig 24 timer i døgnet, vil Sjøholmen Kulturhus AS ikke være ansvarlig hvis nettsiden av en eller annen grunn er utilgjengelig delvis eller helt til enhver tid eller for en hvilken som helst periode.

12. Ansvarsbegrensning
12.1 Sjøholmen Kulturhus AS skal ikke ha noe ansvar overfor deg eller studenten overhodet for tap eller skade uansett forårsaket.
12.2 Sjøholmen Kulturhus AS skal ikke holdes ansvarlig for noen form for forringelse eller slitasje på Arbeidet, eller for tap, skade eller ødeleggelse (inkludert skade på rammer) gjennom den ordinære håndteringen av arbeidet.