Utstilling

31.10-27.11.22 / Galleri

Separatutstilling

Heidi Jahr Krikeby

Arbeidene mine bærer stemninger av ulike slag. Jeg synes stemninger er interessante fordi de oppstår i oss som et resultat av individuelle assosiasjoner, og de er ikke alltid rasjonelle. Jeg tilstreber en åpenhet i maleriene mine som gir rom for undring, egne assosiasjoner og ulike tolkninger.

Maleriene har et drømmeaktig preg. Flytende farger og flater skaper rom og dybde som kan minne om landskap i naturen, miljøer under vann eller indre landskap. Stemning og drøm er nært knyttet sammen fordi de begge representerer det ukontrollerbare i livet og viser våre følelser uten filter. Drømmen er en kreativ speiling av virkeligheten. Den gir rom for både det irrasjonelle og det tvetydige. Jeg ønsker at det skal hvile en slags mystikk over maleriene, i tråd med mine tanker om stemninger og det drømmeaktige. Følelser kan være uavklarte og fulle av motsetninger og vekslinger. Alt i livet er tvetydig og usikkert. Hvis man leter, kan man likevel finne små skatter av glede og spenning. Slik er det også i maleriet. Det gir rom for å kunne gå egne veier og å gi egne tolkninger.

Skjønnhet er for meg ikke det perfekte, men det litt rare. Det abstrakte billedspråket kan fortelle om virkeligheten i en overført betydning.

Naturen er min viktigste inspirasjonskilde, og derfor preges maleriene mine av organiske former. Naturen representerer for meg det grunnleggende i hvem vi er, det ekte og opprinnelige bak fasaden. Dette gjør naturen til en kilde for harmoni og glede.

Maleriene vokser frem gjennom en intuitiv prosess der både jeg og betrakteren kan ledes inn i stemningsrommet. Dette rommet handler om frihet, balanse, kontraster, lys og mørke – alle de tingene som for meg kan skape harmonier. I møtet mellom lys og mørke oppstår stillheten. Bildene er stille rom som kan minne om meditative rom der alt uvedkommende lukkes ute. Stillheten er en undervurdert luksus i dagens samfunn. Vi trenger stille rom å gå inn i for å kjenne på våre stemninger. Mine malerier gir noen slike rom.