Undervannskulpturpark

Jason Taylors undervannskulpturpark

I samarbeid med Naturhistorisk museum vil vi rundt Jason Taylors kunst lage en workshop der barna lager dioramaer, små esker/miljøer, der livet i sjøen og over havet er tema. De vil se hvordan kunst har en funksjon, nemlig å skape balanse igjen i økosystemet under vannet ved at alger og plankton fester seg til strukturene/kunsten, som igjen gir næring og lokker krabber, fisk mm. Strukturene lager brytninger i strømmen i havet som igjen fører til en ny oksygengjennomstrømning/virvling som igjen skifter ut oksygenet som igjen skaper liv.

Barna vil ta for seg hva som lever i og over vann med å lage dioramaer med malte bakgrunner, deres egendesignete skulpturer i leire eller andre materialer under vann, speil/pleksi som deler vann og luft og deres egen flora og fauna.