Blogg

Sommerfugleffekten

500 sommerfugler med barns ord fra Corona-tiden ut i hele verden med utspring på en bro i Bærum/Norge.

Tenk om vi kan samle 500 ytringer fra barn om hva som var viktigst for de i denne tiden med Corona og en annen måte å leve på? Hva husker de? Hva var bra? Hva fikk fokus? Og hva kan vi lære av en stille tid som disse månedene? Der valgene blir få, vennene lenger borte, familien nærmere og alt er annerledes. FNs barnekonvensjon sier at alle barn har rett til å bli hørt. Dette er et kunstverk som tar barnas tanker på alvor.

Sjøholmen Kunst- og kulturhus i Sandvika fikk i 2020 støtte av Bærum Kommune til nettopp å samle inn disse tankene. Barn fra Bærum og Kenya har skrevet ned sine ord om Covid-19-tiden på en sommerfugl. Sommerfuglene danner en sverm som har landet på Kino-brua. Flere har fløyet ut i verden for å spre budskapet der ute. Prosjektet vil fortsette – for å samle inn barns tanker fra hele kontinentet til ettertanke for fremtiden.

Sommerfugleffekten har en sommerfugl tegnet av kunstneren Gro Mukta Holter som utgangspunkt. Hun og datteren valgte Blåvinger-sommerfuglen, som er en truet art – et viktig symbol på dette prosjektet.

Ideen er hentet fra teorien om at et blaff fra en sommerfugl kan skape en orkan på den andre siden av jordkloden. Dette kan overføres til ord og handlinger; et smil eller et hyggelig ord kan føre til at mottageren gjør dette videre og vi får utallige ringer i vann. Ord kan også skape gjenklang og binde barn sammen i gjenkjennelse verden over. For oppleves denne tiden ulik? Å leve i isolasjon i et skur i slummen er nokså annerledes enn isolasjon enn i en villa i Bærum – men hva savner egentlig barna innerst inne? Hva er nært? Hva er fjernt? Hva skjer i fraværet av alt det andre?

På websiden www.sommerfugltanker.com vil en QR-kode på hver sommerfugl lede publikum inn på videoer og til en samling av alle sommerfuglene.

Du kan selv laste ned sommerfuglmalen fra denne siden, skrive og designe – og laste opp ditt sommerfugl-bidrag. Vi printer disse ut – og lar de fly ut i verden igjen.

Bakgrunn: 

Sjøholmen Barnekunsthus i Sandvika har siden åpningen 22/9-2018 hatt mer enn 30 000 mennesker gjennom en unik Sanseutstilling på 400 kvm og ulike verksteder. Grunn ideen er at alle barn har lov til å bli hørt – men at dette er kanskje lettere for barn gjennom et visuelt språk. Vi har hatt to barnekunstutstillinger; en med tema HJEM med workshop med 100 barn, og en med tema “Hvem vil du ha med i båten din gjennom livet?”, med fokus på å invitere familier og barn fra fattige familier, ved asylmottak og gjennom Røde Kors og Krisesenteret. Vi har hatt sorggrupper for barn og malt bilder til utstillingen Hjertefred.

Dette prosjektet er kunstnerisk inspirert av Space-invaders, som oppstod på begynnelsen av 2000-tallet, en slags street-art fenomen, der en mosaikk-pakke som du mottar fra en avsender kan settes opp over alt i verden som små tegn. Du kan lete etter de i alle store byer. Videre er det inspirert av C15, en street-art kunstner i Paris, som over hele verden legger igjen en melding til sin datter. Og til slutt: For 10 år siden viste en fotokunstner et snedig prosjekt på Henie Onstad kunstsenter: Hun fotograferte vanlige folk, printet disse ut i full størrelse, fraktet figurene til et helt nytt sted, og fotograferte de der i sitt nye miljø.

Vi håper sommerfugleffekten lever videre de neste årene over hele kloden!