BESØK AV SKOLEKLASSER / BARNEHAGER / GRUPPER

Meny 1: BESØK SANSEUTSTILLING PÅ LOFTET .
En sanseutstilling viser kunst på barns premisser, der de kan ta på, høre, lukte, krype og utforske – en installasjon som spiller på følelser og det å tre inn i en annen verden, en fortelling gjennom ni rom der vi voksne kun har adgang med barn.
Antall barn: Inntil 60 stk
Tid: 1 time Pris pr barn kr 110 kr

 

Meny 2: BESØK SANSEUTSTILLING PÅ LOFTET / KUNSTMAGI. Hva er kunst?
En sanseutstilling viser kunst på barns premisser, der de kan ta på, høre, lukte, krype og utforske – en installasjon som spiller på følelser og det å tre inn i en annen verden, en fortelling gjennom ni rom der vi voksne kun har adgang med barn.

Barna blir møtt av en av våre formidlere og snakker om hva kunst er og om husets historie. Deretter besøker de Sanseutstillingen på loftet med hver sin aktivitetspose, og lager månedens oppgave i kunstverkstedet nede som de tar med hjem. Ute kan de se Jason Taylors unike undervannskulpturer. Dersom man ønsker en spesiell kunstner/teknikk/ uttrykk el, snakker vi om dette. Landart og kunst ute? Skulptur og keramikk? Kunst & miljø? Vi tilpasser workshopen/den praktiske delen i verkstedet etter ønske/tema, antall barn, alder og sesong.

Antall barn: inntil 30 (vi kan også ta imot ett trinn eller en større gruppe og dele i to, så halvparten er i verkstedet og halvparten besøker Sanseutstillingen.)

Alder: 3-12 år.

Tid: 1,5 time: Pris per barn kr 140,-  (minimum pris kr 2100,-)

 

Meny 3: WORKSHOP MED KUNSTHISTORIE. Delt inn i stasjoner
I denne workshopen vil barna i løpet av ca. 2 timer få en innføring i kunsthistorien gjennom 4000 år. De skal jobbe på stasjoner der de samarbeider, men også lage egne kunstverk. De vil oppleve at det skjer endringer underveis, når vi prøver å koble ut «kontrollen» og lære dem å jobbe mer intuitivt. Ved å koble ut venstre hjernehalvdel skal barna kunne jobbe kreativt, være mer opptatt av prosess enn et ferdig, «vakkert» verk. Man står fritt til å besøke Sanseutstillingen før eller etter workshopen, eller ha med en større gruppe som deles.1. En innføring i kunsthistorien på en leken måte. Samtale, filosofi og mangfold.2. Vi varmer opp med oppgaver.3. Stasjonene som kan tilbyes: Stasjon 1: Vi lager middelalderkunst på plate med mosaikk. Stasjon 2: Vi lager skulptur i leire og sølvfolie.Stasjon 3: Kan kunst si noe om følelser? Barna får to ark. På det ene velger de 4 farger og maler et vakkert bilde. På det andre 4 farger og maler et stygt bilde.
Antall barn: inntil 30 (vi kan også ta imot ett trinn eller en større gruppe og dele i to, så halvparten er i verkstedet og halvparten besøker Sanseutstillingen.

Alder: 5-14 år
Tid: 2 timer: Pris pr barn kr 180 (minimum pris kr 2700 )

 

Meny 4: PORTRETT, ABSTRAKSJON & PERFORMANCE

I denne workshopen skal barna skal bruke kroppen for å selv erfare kunsten via performance-øvelser. Portrettet gir en bevissthet rundt identitet. Kunsthistorien setter alt i en kontekst. Abstraheringen gir evne til å tenke nytt om en låst form/situasjon.

1. Innføring i kunsthistorien på en leken måte. Samtale, filosofi og mangfold. Fokus på portretter/hvordan vise seg selv. Deretter om abstraksjon.
2. Se to videoer med performance.
3. Oppvarming med performance.
4. Male et selvportrett utfra en selfie: man tar et bilde, printer det ut der og da, klipper det i to, limer den ene halvdelen på et stort ark og maler så bildet ferdig.  De eldre velger en attributt som viser hvem du er/hva som er deg (instrument, idrett, farge, dyr el).
5. Abstrahere så portrettet og kun rive og lime papir- biter på et annet lerret.

Antall barn: Inntil 30 (vi kan også ta imot ett trinn eller en større gruppe og dele i to, så halvparten er i verkstedet og halvparten besøker Sanseutstillingen.)
Alder 5-14 år
Tid: 1 ½ time: Pris pr barn kr 160 (minimum pris kr 2400)

 

Meny 5: UNDERVANNSSKULPTURER & SANSELOFTET

Denne workshopen har kunstformen dioramaer som utgangspunkt og den internasjonale skulptøren Jason Taylors 14 undervannskulpturer – et steinkast nedenfor Sjøholmen. Tema er hvordan kunst kan redde de ødelagte miljøene under vann. Workshopen omfatter fagene naturfag/ miljø og kunst & håndverk, så vel som filosofi. Gruppen vil møtes av en av våre ansatte med kunst- faglig bakgrunn og få en introduksjon.
Gruppen vil deles i to dersom den er stor, der den ene vil gå på sanseloftet med læreren med en materialpose til hvert av barna, der de deltar i vår Sanseutstilling på 400 kvm, en reise gjennom ni rom. Underveis skaper barna noe av kunsten. Den andre gruppen vil gå til stranden og se den unike skulpturparken delvis over og under vann med den internasjonale kunstneren Jason Taylor. Hans verk fungerer som kunstige rev, og i løpet av 6 måneder er det vokst frem liv på en ellers død havbunn i områder han har satt ut sine skulpturer.
Inspirert av Naturhistorisk museum vil vi rundt Jason Taylors kunst lage en workshop der barna lager dioramaer, små esker/miljøer, der livet i sjøen og over havet er tema. Barna vil se hvordan kunst har en funksjon, nemlig å skape balanse igjen i økosystemet under vannet ved at alger og plankton fester seg til strukturene/kunsten, som igjen gir næring og lokker krabber, fisk mm. Barna vil ta for seg hva som lever i og over vann med å lage dioramaer med malte bakgrunner, deres egendesignete skulpturer i leire eller andre materialer.

Antall barn: Inntil 30 stk (vi kan også ta imot ett trinn eller en større gruppe og dele i to.)

Alder 3-16 år
Tid: 1 ½ time: Pris pr barn kr 160 (minimum pris kr 2400)

 

Meny 6:  KUNST & YOGA & SANSEUTSTILLING

Vi starter med barneyogalek og en meditasjonsreise der barna lager en leirskulptur med en hemmelighet støpt inn. Deretter tegner vi en fortelling med pastellkritt fra meditasjonsreisen. Vi avslutter med å besøke Sanseutstillingen på loftet med hver vår aktivitets- pose, og lager månedens oppgave i verkstedet nede, alt sammen med vår kunstformidler. Ute kan de se Jason Taylors unike undervannskulpturer.
Antall barn: Inntil 20
Alder: 4-12 år
Tid 1 ½ time:  Pris per barn kr 140,- (minimum pris kr 2100 )