Deltakere

Bla deg frem og tilbake i bidragene til 2023 utstillingen. Det er valgfritt for kunstneren å vise hele navnet eller bare fornavn.

Sunniva Adine Svendsen Heggemsnes, 19 år

Fargeeksplosjon

Skulptur

Jeg er en autist, og ønsket å kommunisere et verk som belyser et av mine , og flere andre sine problemer med å bo i en byen. For meg tar jeg inn for mye sanseinntrykk, og dette er veldig slitsomt. Det kan være alt i fra å ta trikken, være i klasserommet eller gå ved siden av et bryggeanlegg. Som sikkert mange andre autistiske mennesker er jeg også stille om mye av dette, og holder for meg selv, men med dette verket ville jeg sette lys på oss. Vi som blir ofte usett av samfunnet. Installasjonen består av skultur og lyd.

Lydfil: https://vimeo.com/705396023?share=copy

#ungkunst_2023