Deltakere

Bla deg frem og tilbake i bidragene til 2023 utstillingen. Det er valgfritt for kunstneren å vise hele navnet eller bare fornavn.

Hanna Margareth Ponterius, 18 år

Gråsone

Maleri

Oljemaleriet «Gråsone» er laget for å sette søkelys på psykisk uhelse. Til tross for at dette begrepet er vidkjent, er den fatale sannheten at vi i dagens sivilisasjon har et begrenset hjelpetilbud til en økende problemstilling. Vi har stereotypier som peker mot at man er rar, gal eller unormal, selv om 1 av 2 får en psykisk lidelse gjennom livet. Illustrasjonen skal vise til at utfordringer kan eksistere uten at det nødvendigvis er synlig fra overflaten. Det er begrenset hvor lenge et individ flyter av å holde en slik byrde alene.

#ungkunst_2023