Felix Filmskole

 På Sjøholmen kan barna delta på Felix Filmskole, drevet av Felix Fossum. Tanken er at barna skal ha regien i alle ledd i en filmproduksjon, la barna få lov til å lage sin egen film – sammen med andre barn – fra begynnelse til slutt. Kursene vil enten være helgeworkshop, kurs over flere uker eller sommerskolekurs.

Workshopen har som mål å gi barna en introduksjon til film på en gøyal, inspirerende og leken måte. Barna vil dessuten introduseres for skuespill – og de vil oppfordres til selv å spille i sine egne produksjoner. Til slutt får de lov til å vise frem filmen for hverandre – og kanskje også for de voksne.

Aldersgruppen 10- 14 år anbefales. Målet bør være å gi barna en opplevelse av å skape noe sammen samtidig som de blir kjent med hverandre. Det krever tillit. Kurset bør ikke være så kort at de ikke rekker å «lage noe», men heller ikke så langt at det blir kjedelig for dem. Det er dessuten viktig at barna ikke føler at de er «på skolebenken». De må få lov til å leke, utforske, prøve seg frem og ha det moro.

 

Kurset består av 5 hoveddeler:

1. Kort innføring i «hvordan lage film» 
Fortellerteknikk – hva er en historie? – Fortelling med bilder – hvordan fortelle en historie med bilder? – Leker og teatersport for å bli kjent med hverandre. – Hvem gjør hva? Hva gjør en fotograf? Hva gjør en regissør? En skuespiller? – Teknisk grunnforståelse og forklaring av bruk av kamera.

2. Forarbeid
Forarbeidet i en film er utrolig viktig. En del av dette går ut på å samarbeide, noe som er en nødvendighet når man lager film. Derfor bør barna deles inn i to eller flere grupper. Hvem skal gjøre hva? Hvem skal være filmarbeider? Hvem vil være skuespiller? Går kabalen opp?

3. Manus og valg av historie
Hva vil barna fortelle? Har de noen egne ideer? I grupper skal barna sammen bli enige om hvordan historie de skal fortelle. Noen begrensninger og regler etableres. Noen føringer er nødvendig. Filmen kan bla. ikke være lengre enn fem minutter lang osv. Barna får tildelt tid til å jobbe med å skrive historien og læreren går fra gruppe til gruppe, gir tips, hjelp og stiller kontrollspørsmål.

4. Innspilling
Dette har barna gledet seg til! Dette er gulroten som holder nysgjerrigheten i gang. Nå får hver gruppe tildelt et «hellig» kamera. Dette skal de behandle forsiktig og ta godt vare på. – Barna må finne et egnet sted der de kan filme historien sin. – Før innspilling må barna også finne/ skaffe rekvisitter, kostymer og andre nødvendigheter. – Barna filmer sine filmer gruppevis med læreren til stede. Innspillingene kan skje samtidig.

5. Visning & avslutning
Når barna er ferdige med selve innspillingen vil de være utrolig spente på å se hvordan filmene har blitt. Normalt sett klippes/ redigeres en film, men de færreste barn har tålmodighet til dette, så det kan være at de oppfordres til å klippe i kamera. Deretter, når filmen altså er ferdig, er det på tide med en visning og en hyggelig, liten «evaluering»/ presentasjon: – Alle barna samles i klasserommet og samlet ser vi hverandres filmer. – Kanskje kan barna få lov til å «evaluere» filmene sine sammen? – En hyggelig avslutning på en gøyal måte.

NB: Jo flere begrensninger, desto bedre for alle parter.
Når man må skape noe innen en ramme med visse betingelser blir det mindre kaotisk og lettere å holde oversikt både for lærere og elever. F.eks: Filmen skal inneholde en revekostyme, en vannpistol, en skurk og en dukke som kan prate. Handlingen skal utspille seg i ett rom. For at elevene skal ha det ekstra gøy kan man trekke lodd for hvem som får begynne med å filme, spile karakterer, velge lokasjoner etc. Dette må gjøres på en listig måte som gjør at elevene ikke føler seg styrt, men snarere geleidet og i trygge hender.