Blogg

Erasmus+

Sjøholmen Kuturhus er med på mange prosjekter for barn og unge. Sist nå i vinterferien med Erasmus+ prosjektet «Cross over the border».

20 belgiske barn har blitt matchet med et barn fra Norge gjennom 3 dagers verksted i Vinterferien – barn fra ulike skoler, land og bakgrunn.

I tre dager har de kommunsiert via en Ipad med sin belgiske venn og utvekslet digitale tegninger. På Sjøholmen har Maike lært de å tegne insekter – som de har utviklet, samt et tre-design som ble overført på store. sponplater. Insektene skal skjæres ut i tre. Alt sammen skal smykke et gjerde i Sandvika uken etter påske, når de Belgiske barna skal besøke Oslo og møte sin Art buddy!

Hvert land har sydd unike maskoter, som også blir en del av et stop-motion og aniamsjonsprosjekt! Følg med!

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Målet er å legge til rette for mer mobilitet og et bedre europeisk utdanningssystem. Erasmus+ er verdens største utdanningsprogram, med et budsjett på 26,5 milliarder euro, eller omtrent 265 milliarder norske kroner, for perioden 2021-2027. Programmet tar sikte på å øke kompetansenivået, modernisere utdanning og på den måten skape flere arbeidsplasser.

https://erasmuspluss.no/