Vi har laget en helt ny kunstpark, som kun er synlig gjennom å laste ned en app – en slags Pokémon-GO-kunst opplevelse for hele familien!

De virtuelle kunstverkene er basert på fysiske verk som har blitt fotografert og videreført til en unik bevegelig digital opplevelse. Originalverkene har blitt ødelagt av kunstneren, og kun den digitale opplevelsen står igjen. Prosjektet er en del av Bærum Kommunes “Perler på en fjord” og muliggjort med Covid19-utvikligsmidler fra kommunen som et ledd å skape nye kulturopplevelser som tar hensyn til smittevern.

Hva er Sjøholmen virtuelle kustpark?

– Sjøholmens virtuelle kunstpark er den første i sitt slag. Den vil inneholde ulike digitale og virtuelle kunstverk og opplevelser som tilgjengeliggjøres for besøkende gjennom deres mobiltelefoner eller nettbrett via en APP som lastes ned. I fremtiden vil også ulike VR briller kunne benyttes. Publikum kan også gå inn i en virtuell dør som åpenbarer seg innenfor den virtuelle kunstparkens Geo-grenser. Døren til rommet vil oppleves som en portal til en virtuell verden basert på teknikker innenfor utvidet virkelighet (AR), forteller daglig leder Jonas Haavik fra Connected.ART.

Sjøholmens virtuelle kunstpark vil bestå av både permanent og midlertidige kunstneriske elementer, og vil være i en kontinuerlig utvikling i årene som kommer. Ettersom grunnen er digital kan hele eller deler av utstillingen enkelt deles med andre lokasjoner i kommunen, nasjonalt eller internasjonalt. Utstillingen vil også delvis kunne nytes i de tusen hjem hvis karantenesituasjoner eller lignende skulle oppstå, og det ville være hensiktsmessig.

Sjøholmen er et kulturhus på 1500 kvm i en villa fra 1898 som siden åpningen høsten 2018 har hatt mer enn 30 000 besøkende innom til sine atelierer, kafe, kunstutstillinger, verksteder, kunstkurs, et Sanseloft for de små på 400 kvm og en undervannskulpturpark. Grunder og faglig leder Mette Torstensen understreker hvordan denne parken åpner opp til en ny måte å formidle kunst på; en ny portal i landskapet rundt Sjøholmen:

– Visjonen er å skape nye kunstopplevelser i rom der alle ferdes, å senke terskelen for å oppleve kunst, og knytte sammen teknologi og kunstformidling på en helt ny måte så flere kan få glede av kunst. Sjøholmen inviterer de besøkende til tre ulike overraskende kunst-rom som flytter våre oppfatninger om kunst som fysiske objekter foran oss: Under vann med Jason Taylors undervannskulpturer, inn i huset fra 1898 og opp på loftet med en 400 kvm Sanseutstilling – og en usynlig park for det blotte øyet – men synlig i den virtuelle verdenen! En slik kunstopplevelse er fleksibel, og ikke avhengig av tillatelser for kunst i offentlig rom. Den kan overraske og tilpasses alle.

Åpningsvideo med Bærums ordfører.

Velkommen til en usynlig og hemmelig kunstopplevelse!

Mer om prosjektet!