Barnekunstgalleri

Flere ganger i året vil vi invitere barn og unge til å sende inn bidrag til en utstilling under et bestemt tema. Vårt barnekunstgalleri holder til i Sjøholmens gamle hall, med de originale «kasette-panelet». Hvert verk som sendes inn må derfor begrense seg i format,men ikke i uttrykk. Vi håper Sjøholmen kan gi de besøkende en innføring i barns tanker og observasjoner.

FNs barnekonvensjon artikkel 12 sier at alle barn har rett til å bli hørt. Men hvordan skal man egentlig klare det? Barn kan ikke alltid rope høyt, behersker ikke de voksnes språk og retorikk og de har ikke alltid et mottakerapparat som snapper opp deres mening. Så hvilket språk kan man benytte for at barna skal bli hørt? Et språk som ligger barnehjertet nærmest og et språk barn er fortrolig med? Og et språk også de voksne kan tolke på en nokså intuitiv måte? Kunsten.
Kunsten har ikke sensur som ordene. Kunsten går direkte fra barnas følelser. Selv en sort rabletegning kan si like mye som en detaljert tegning av figurer som ikke har det bra. Mens samtidskunsten støttes av et avansert samtidskunstspråk og forankres i et dusinvis kjente teoretikere og referanser, spiller barnekunsten på en ting: seg selv og barnets opplevelse av verden og seg selv.

 

Første utstilling på Sjøholmen barnekunsthus heter HJEM og vil være klar til åpningsdagen.
Barnekunstutstillingen HJEM er i samarbeid med barn fra ULOBA, Autismeforeningen, mottak i Asker & Bærum og Up/downs foreningen henger i hallen på Sjøholmen