Blogg

Artikkel fra Budstikka om kampen for å skaffe penger!

Journalist Nina Abrahamsen besøkte oss i starten av mars. Denne artikkelen er like aktuell nå som dag. Økonomien er en utfordring for Sjøholmen Kulturhus, en av mange som søkte kulturmidler fra Bærum kommune for 2023. Her kan du se hvor mye som deles ut, hvor mye aktørene søkte om, hvor mye de fikk, og hvilke som ikke fikk.